2017-05-03 Βιβλιοπωλείο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
Περισσότεροι από 100 παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια ωραία συζήτηση με επικαιρες ερωτήσεις στην παρουσίαση των βιβλίων του πανεπιστημιακού δάσκαλου Χρήστου Γιανναρά.