Σταύρος Δημ. Περγάμαλης
Χαρώνδα 14
(έναντι ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ)
341 00 Χαλκίδα

Τηλέφωνα:
22210 76335
22210 80107
Fax:
22210 80102
www.pergamalisds.gr
perg@otenet.gr
 
*
*
 
 
*
*
 
Εισάγετε τον κωδικό